header image header image

Vahvistu ohjaajana – lisää osaamistasi


Opiskelijalle oppimista edistävä, mielekäs oppimisympäristö, on kehittyvä ja joustava kokonaisuus, joka tarjoaa oppimistavoitteita tukevia virikkeitä, menetelmiä, välineitä, vuorovaikutusmahdollisuuksia, ohjausta ja tukea. 

Perinteinen opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta organisaattoriksi, tukihenkilöksi, oppimisympäristön suunnittelijaksi ja ohjaajaksi. Omaohjaajan lisäksi opiskelijoiden ohjauksen tukena on erilaisia tukihenkilöiden, mentoreiden ja asiantuntijoiden verkostoja. Mielekkäässä oppimisympäristössä toimijoiden ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista yhteistyötä opiskelijan osaamisen hankkimisen tueksi. 

Ohjaa opiskelijaa oman tulevaisuuden polkunsa rakentamisessa – askel kerrallaan, yhdessä eteenpäin!

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif