header image header image

Ohjaustaitojen kehittämistä yhdessä muiden ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa!


"Sain opetustyöhöni uusia ideoita ja ''välineitä'' toteutukseen. Lisäksi kehittämistehtävän avulla sain luokkahuoneeseen digilaitteita ohjauksen sujuvuuden lisäämiseen.''


Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus on EPPA-hankkeen eri kouluasteiden välisessä yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu yliopistollinen täydennyskoulutus. Koulutuksessa on kehitetty henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja uraohjauksen ohjausvalmiuksia ja -osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä sekä perehdytty opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.  

Ohjausosaamista kehittävä pilottikoulutus on ollut yksi EPPA-hankkeen ja lappilaisen koulutuskumppanuuden toiminnallisen yhteistyön muoto. Tavoitteet ja ja teemat täydennyskoulutuksen järjestämiseksi syntyivät yhteisessä vuoropuhelussa ja pohjautuivat eri kouluasteiden sekä työelämän osaamistarpeisiin.  Eri kouluasteiden asiantuntijoiden yhteinen kehittäminen ja aktiivinen vuoropuhelu mahdollistavat yhteisen täydennyskoulutuksen toteuttamisen tulevaisuudessakin. 

Täydennyskoulutuksen rakenne

Täydennyskoulutuksen rakenne

Koulutuksen kohderyhmä:

Ammatillisen koulutuksen opettajat, työpaikkaohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit ja muut ammatillisen koulutuksen toimijat ja kehittäjät.

Sisältö ja laajuus 15 op:

- Orientaatio - koulutuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt (1 op)
- HOKS - Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (2 op)
- Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op)
- Ohjausosaamisen syventäminen (3 op)
- Kehittämistehtävä (5 op)

Suoritustavat ja toteutus: 

Koulutus koostui lähi- ja etäopetuksesta, oppimistehtävistä sekä yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä tehtävästä kehittämistehtävästä. Opiskeluun sisältyi myös henkilökohtainen opintojen ohjaus.

Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus pilotoitiin lukuvuonna 2012–2020.

Koulutukseen liittyvää materiaalia

Koulutukseen liittyvää materiaalia

Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutusesite
Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -koulutusopas

Lue lisää: Täydennyskoulutuksella uutta ohjausosaamista rakentamassa -artikkeli.pdf


18.9.2020 Yhteistyöllä uudenlaista ohjausosaamista erilaisissa oppimisympäristöissä - EPPA-hankkeen päätöswebinaarin materiaalit:

Päätöswebinaari 18.9.2020.pdf
Aloitussanat.pdfprojektipäällikkö Ritva Vartiainen/REDU
Ohjaus toimijuuden tukijana yksilöllisissä uraprosesseissa.pdf, erityisasiantuntija Leena Penttinen/Jyväskylän yliopisto
Työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö ohjausosaamista vahvistamassa.pdf, palvelualuepäällikkö Merja Tervo/Rovaniemen kaupunki
Sujuvat siirtymät korkeakouluun.pdf, erityisasiantuntija Jonna Löf/Lapin AMK
Uudenlaista ohjausosaamista kehittämässä.pdf koulutuspäällikkö Katri Kuusela/Lapin yliopisto
Lappilaista timanttia hiomassa.pdf, projektipäällikkö Ritva Vartiainen/REDU

Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutuksessa uudistettiin opiskelijan ohjausta.

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif