header image header image

Työyhteisö tukee ja ohjaa sinua tulevaisuuden työelämään – sinä päätät suunnan

Vahvempaa ammattitaitoa työstä

Aidoissa työympäristöissä ja -tilanteissa hankit käytännönläheisesti laajempaa ja syvällisempää ammatillista osaamista. Työtä tekemällä opit, miten asiat tehdään ja mikä toimii. Opit kehittämään työtäsi, asetat tavoitteita ja oivallat uusia ratkaisuja. Kasvat ammattilaiseksi, jolla on mahdollisuus vaikuttaa ja olla luomassa uutta tietoa, taitoa ja osaamista.

Jokaisella meistä on osaamista, jota tarvitaan yhteiseen käyttöön. Opi tunnistamaan osaamisesi, opi arvostamaan sitä ja tue sen kehittymistä osana työpaikan työyhteisöä. Oman yksilöllisen osaamisesi tunnistaminen on tärkeä askel omalla polullasi kohti tulevaisuuden  ammattilaisuutta – opit tekemällä, kokemalla, oivaltamalla ja työyhteisön tuella.

Koulutus- tai oppisopimuksella työtä tehden

Työelämässä hankit ammattiosaamista käytännönläheisesti aidoissa työympäristöissä ja -tilanteissa. Voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai yhdistellä näitä joustavasti opintojesi aikana. Koulutussopimuksella et ole työsuhteessa, kun taas oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen – olet päätoiminen työllinen ja saat palkkaa osaamisen hankkimisen ohella.

Ammattiosaamisen hankkimisen työelämässä suunnittelet aina osana henkilökohtaista HOKS:iasi yhteistyössä omaohjaasi kanssa. Asettamasi tavoitteet perustuvat tutkinnon tai koulutuksen perusteissa  määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Työyhteisön tuella ja ohjauksella

Työpaikkaohjaajasi on oman alansa ammattilainen. Hän tuntee oppimistavoitteesi ja niihin liittyvät ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Ohjaus suuntaa osaamisen hankkimista ja tekee siitä merkityksellistä – koet, oivallat ja pääset tekemään.

Työpaikkaohjaasi tuella ja ohjauksella:
- perehdyt työpaikkasi käytöntöihin, sääntöihin ja työturvallisuuteen
- teet koulutus- ja oppisopimuksen
- keskustelet työtehtävien riittävyydestä ja monipuolisuudesta saavuttaaksesi ammattitaitovaatimukset
- saat ja annat palautetta työstä
- valmistaudut näyttämään osaamisesi

Ota haltuun tulevaisuuden ammattiosaaminen!

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif