header image header image

Tulevaisuus diginä – parasta ikinä

Hanki keskeinen tulevaisuuden osaamistaito

Digitaaliset oppimisympäristöt ja menetelmät tarjoavat sinulle joustavia, ajasta ja paikasta riippumattomia mahdollisuuksia hankkia osaamista. Teet valintasi omien henkilökohtaisten tavoitteittesi mukaisesti osana omaa HOKS- ja uraohjausprosessia. Joustavat digitaaliset työkalut asiantuntijoiden ohjauksella tukevat oppimistasi ja valmistavat sinua tulevaisuuden työelämään.

Dokumentoi osaamisesi – digitaaliset jäljet arvioinnin tukena

Oppiminen ja osaamisen hankkiminen tapahtuvat paitsi erilaisissa fyysisissä tiloissa, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Digitaalinen oppimisympäristö parhaimmillaan:
- toimii tiedonlähteenä ja kirjastona
- mahdollistaa ohjauksen, tuen ja yhteistyön
- toimii vuorovaikutuksen ja yhteisen tiedonluomisen alustana
- on oppimisen, tehtävien suorittamisen ja ongelmien ratkomisen väline
- toimii oppimateriaalikanavana ja ajattelun työkaluna
- mahdollistaa osallistamisen ja osallistumisen yhteisöllisillä työkaluilla
- antaa erilaisille opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia edetä opinnoissa
- tuo joustavuutta oppimistehtäviin ja opiskeluun esimerkiksi työn ohella

Käytössäsi oppilaitokset työtilat ja -välineet

Osaamisen hankkiminen ajanmukaisilla digitaalisilla työvälineillä tukee kehittymistäsi nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Voit oppia virtuaalimaailmassa, simulaatioiden avulla ja mobiilioppimisen välinein. Digitaalinen oppimisympäristö on moninainen ja monikanavainen kokonaisuus, jossa ohjattuna opit toimimaan aktiivisesti, itseohjautuvasti ja luovasti. Kehität medialukutaitoasi ja opit toimimaan turvallisesti verkossa.

Käytössäsi ovat oppilaitoksen omat digitaaliset työvälineet, ohjelmistot ja alustat sekä sosiaalisen median mahdollisuudet:
- Office 365 (oppilaitoksen virallinen tuki)
- AdobeConnect (oppilaitoksen virallinen tuki)
- Moodle (oppilaitoksen virallinen tuki)
- YouTube
- Facebook
- WhatsApp
- Blogger / WordPress
- SlideShare
- AnswerGarden
- Kahoot!
- Quizlet

Hanki osaamista ajasta ja paikasta riippumatta – itsenäisesti, yhdessä toimien tai ohjattuna asiantuntijoiden tuella

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif