header image header image

Pohdi ja tarkenna osaamistavoitteitasi – opi tekemään tulevaisuutta koskevia valintoja

Yksilöllisesti HOKSaten – omaa polkua rakentaen 

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) asetat itsellesi tavoitteet omalla yksilöllisellä opintopolullasi yhdessä omaohjaajasi kanssa. Saat opiskelustasi parhaimman hyödyn, kun olet aktiivinen ja vastuullinen omaa tulevaisuutta rakentaessasi. Aiemmin hankkimasi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Kerro koulutuksessa, työssä tai vapaa-ajallasi hankkimastasi osaamisesta HOKS-keskustelun yhteydessä.

HOKS päivittyy koko koulutuksen ajan. Se huomioi tarpeesi ja osaamisen hankkimisen tavoitteesi vuorovaikutuksessa omaohjaajasi, huoltajasi, työpaikkaohjaajasi ja muiden oppilaitoksen ohjaajiesi kanssa. Samalla suunnittelet myös uraasi – työuran lisäksi siihen kuuluu kiinteästi myös jatkokoulutusvaihtoehtojen miettiminen ja oman osaamisen esittelemisen taidot.

Yhdessä ohjaten

Yhdessä ohjaamiseen osallistuvat kaikki oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvat. Omaohjaaja on keskeisin ohjaajasi, joka toimii yhteistyössä muun ohjaushenkilöstön kanssa. Ohjauksen avoin ja välitön ilmapiiri mahdollistaa vuorovaikutuksen, jonka turvin kouluyhteisön jäsenet voivat rakentaa osaamistaan.

Yhdessä ohjaaminen:
- sitouttaa opintoihin ja auttaa sinua tavoitteiden saavuttamisessa sekä tarjoaa tarvittaessa erityisen tuen mukaiset toimenpiteet
- mahdollistaa sinulle osaamistarpeiden ja tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen hankkimisen
- tarjoaa turvalliset, monipuoliset ja viihtyisät oppimisympäristöt, joissa voit hankkia ja näyttää tutkinnon perusteiden mukaista osaamista
- antaa sinulle kehittävää palautetta osaamisen kehittymisestä suullisesti tai kirjallisesti suhteessa tutkinnon perusteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiisi

Ammatillisesti kehittyen ja tulevasta välittäen 

Tulevaisuusajattelun ydin on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Tulevaisuutesi ei ole ennalta määrätty vaan siihen voit vaikuttaa omilla teoilla ja valinnoilla.  Ajattelemalla tulevaisuutta opit tunnistamaan erilaisia vaihtoehtoja ja kehittämään ymmärrystäsi valintoihin vaikuttavista tekijöistä.


Tulevaisuusajattelu on ihmiselle luontaista, mutta sitä voi myös oppia. Tulevaisuusohjauksessa saat ajattelun ja toiminnan välineitä, joiden avulla pystyt jäsentämään tulevaisuutta koskevia odotuksia sekä varautumaan erilaisiin tapahtumaketjuihin. Samalla rakennat kykyäsi nähdä itsesi myös tulevaisuudessa, osana yhteisöä ja ympäristöä:
- Osana henkilökohtaista HOKS- ja uraohjausta pääset osaamismatkalle tulevaisuusohjauksen työkaluilla varustettuna
- Opit tunnistamaan vahvuuksiasi, valmiuksiasi ja kehittämisen kohteita
- Saat valmiuksia tehdä tulevaisuutta koskevia valintoja ja päätöksiä
- Olet valmiimpi esittelemään osaamistasi siirtyessäsi työelämään tai jatko-opintoihin

Kaikki on mahdollista, kun ajattelee tarpeeksi pitkälle!

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif