Hankesivut
muut hankkeet 

Amis osaa -hankeen REDUn osahanke

Hankeaika 13.12.2017 - 31.12.2019
Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

181404_oph_rahoittaa_200.png

REDUssa Amis osaa -hankkeen tavoitteena on tukea REDUn ydinprosesseja pedagogisen, asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen suunnittelun, koulutuksen tarjonnan ja toiminnan kehittämisellä. Kehittämisalueita REDUssa ovat pedagoginen asiakaslähtöinen ja osaamisperusteinen vuosimalli, opettajan oma HOKS-työkalu sekä kehittämissuunnitelma erityisen tuen järjestämiseen ja kehittämiseen.

REDU on hankkeen osatoteuttaja. Päätoteuttajana on OSAO ja kumppaneina Edupoli, Esedu, MIF, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry., Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovala, TAKK ja Tavastia.

REDU – vuosimalli

Hankkeessa kehitettiin vuosimalli koulutusten pedagogiseen ja osaamisperusteiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen aikana koulutuksen järjestäjän ydinprosessit tutkintojen ja koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen organisoitiin siten, että kokonaisuus mahdollistaa asiakaslähtöisen ja sujuvan toiminnan. Prosessien eri vaiheet aikataulutettiin, tehtävien roolitukset kirjattiin, eri tutkintojen yhteiset aikataulut synkronoitiin ja yhtenäistettiin yhteisten suunnittelun työkalujen ja mallien käyttöä.

  • Koulutuksen vuosisuunnittelun vuosikello (Liite 1)
  • Tehtäväjako rooleittain (Liite 2)
  • Suunnittelun aikataulut (Liite 3)
  • Yhteiset ajankohdat (Liite 4)
  • Opettajan sidottu työ vuosikalenterissa (Liite 5) 
  • Työsuunnitelmapohja (Liite 6)
  • Tutkintokohtainen vuosisuunnitelma (Liite 7)

REDU – Koulutuksen järjestäjän toimijan HOKS osana koulutuksen kehittämistä

Hankkeessa kehitettiin opettajan HOKSin rakenne ja sisältö. Linkitettiin opettajan HOKS osaksi kehityskeskustelukäytäntöjen kokonaisuutta. Kerättiin kokemuksia osaamisen kartoittamisesta eri toimintamallien avulla. Kehiteltiin pilottina (Raca-, elintarvike- ja puhdistuspalvelut-toimiala) hyvä käytäntö opettajien HOKSin toteuttamisesta yhteissuunnitteluna sisältäen ryhmä- ja yksilökeskustelut. (Liite 8)

REDU – Erityisen tuen suunnitelma

Hankkeessa laadittiin kehittämissuunnitelma erityisen tuen järjestämiseen ja sen kehittämiseen. (Liite 9)

 

Lisätietoja

Satu Mansikkasalo
etunimi.sukunimi@redu.fi
Puh. 040 047 1073