Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Asiakkaan ohjautuminen /
Asiakaskriteerit ja asiakkuuden käynnistyminen

Asiakaskriteerit

OSMA-malli on tarkoitettu työhön tai koulutukseen suuntautuville, oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille, jotka ovat

  • kotoutumisajalla tai kotoutuminen on kesken
  • työttömiä työnhakijoita 
  • suorittaneet suomen kielen opinnoista vähintään kotoutumiskoulutuksen moduulin 1 tai muulla tavoin hankkineet sitä vastaavat taidot
  • työikäisiä (18 - 54 -vuotiaita).

Asiakkuuden käynnistyminen

Työ- ja elinkeinotoimiston (TE) asiantuntijat laativat työttömänä työnhakijana olevan maahanmuuttaja-asiakkaan kanssa kotoutumis- tai työllistymissuunnitelman ja ohjaavat koulutus- ja työmarkkinasuuntautuneet asiakkaat tutustumaan OSMAan. Tutustumiskäynnin perusteella asiakas, TE-toimiston asiantuntija ja OSMAn asiakasohjauksesta vastaava työntekijä tekevät päätöksen asiakkuuden aloittamisesta OSMAssa. 

TE-toimiston asiantuntijoiden lisäksi asiakkaita OSMAan voivat ohjata sosiaalitoimen (etenkin maahanmuuttajasosiaalityön), kotoutumiskoulutusten ja oppilaitosten toimijat. Myös maahanmuuttajat itse voivat hakeutua asiakkaaksi ottamalla yhteyttä OSMAn asiakasvastaavaan.

Asiakkaan status OSMA-asiakkuuden aikana on työkokeilija. Asiakkuuteen tarvittava työkokeilusopimus tehdään yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston ja palvelun järjestäjän kanssa. Työkokeilusopimuksessa määritellään työkokeilun kesto, tavoitteet ja sisältö.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

EU_ESR_FI_vertical_210.png

VipuvoimaaEU_2014_250.png

ely-keskus.png