Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Osaamisen vahvistaminen / Koulutusvalmennus

Koulutusvalmennus auttaa asiakasta löytämään häntä kiinnostavan ja hänelle soveltuvan alan. Tavoitteena on koulutukseen liittyvän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen ja sen eteenpäin vieminen.

Alan soveltuvuus ja oman alan löytäminen

Koulutusvalmennuksen aikana asiakas saa lisää tietoa suomalaisesta koulutuksesta ja eri ammateista. Oppilaitoksiin ja koulutuksiin järjestetään ryhmämuotoisia ja henkilökohtaisia tutustumiskäyntejä. Yhteistyössä TE-toimiston kanssa asiakas voidaan ohjata tutustumaan koulutuksen sisältöihin ja ammatin vaatimuksiin koulutuskokeilun tai työkokeilun kautta. Toisinaan asiakkaalla on jo selvillä häntä kiinnostava ala, mutta hän tarvitsee ammatinvalinnan tueksi lisää tietoa suomalaisista ammateista ja koulutuksesta.

Koulutustietous-teemaa voidaan toteuttaa opetuspäivien aikana. Sen sisältöinä ovat mm. suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustuminen, alueen koulutustarjontaan ja koulutuksen rahoitusvaihtoehtoihin tutustuminen. Asiakkaan kielitaidosta riippuen alavalinnan selkeyttämisessä hyödynnetään AVO ammatinvalintaohjelmaa. Muita koulutusvalmennuksessa käytettäviä materiaaleja ovat esimerkiksi ammattinetti, oppilaitosten Internet-sivut, TOKKA-projektin tuottama Selkokieliset ammattikuvaukset -vihko ja MyOppis -hankkeen tuottama Ammatillinen tutkinto -opas.

Koulutusvalmennuksessa otetaan huomioon kulttuuriset tekijät ja niiden vaikutus ammatinvalintaan. Esimerkiksi kulttuuriin tai uskontoon liittyvät säädökset koskien alkoholia, sianlihaa tai läheisyyttä voivat olla este tietyissä ammateissa toimimiselle.

Koulutukseen hakeutuminen

Asiakasta avustetaan koulutukseen hakeutumisessa, hakulomakkeiden täyttämisessä sekä erilaisten liitteiden lähettämisessä ja/tai hankkimisessa.

Mikäli koulutukseen pääsemiseksi järjestetään haastattelu, asiakasta valmennetaan vastaamaan yleisimpiin haastattelutilanteissa esitettäviin kysymyksiin. Koulutukseen hakeutumisvaiheessa asiakkaan kanssa selvitetään erilaiset rahoitusvaihtoehdot koulutukselle yhteistyössä TE-toimiston kanssa.

Jos asiakas tarvitsee koulutukseen hakeutumiseen virallisia kielikäännöksiä opiskelutodistuksistaan, häntä avustetaan käännöksien hankkimisessa. Tarvittaessa asiakasta avustetaan ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen prosessissa ja selvittelyssä. Lisää tietoa aiheesta Opetushallituksen sivuilla.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

EU_ESR_FI_vertical_210.png

VipuvoimaaEU_2014_250.png

ely-keskus.png