Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Asiakkuudet

Tilastoja ja esimerkkejä asiakkaiden poluista

Kooste OSMAn asiakkaista.

Esimerkkejä asiakkaista:

OSMA_asiakastarina

OSMA_animaatio

Asiakkaiden kokemuksia ja palautetta OSMAsta:

OSMAn toimintamallia on kehitetty koko hankkeen ajan asiakkaiden tarpeiden ja palautteen mukaan. Asiakkailta on kerätty sekä suullista ja kirjallista palautetta. Asiakkaille on järjestetty asiakasraati toiminnan kehittämiseen liittyen v. 2018 sekä toteutettu asiakashaastatteluita palvelun tuotteistamista varten v. 2019.

Kootun palautteen perusteella OSMAn asiakkaat ovat kokeneet palvelun erittäin tarpeelliseksi ja toivovat, että maahanmuuttajille olisi vastaavanlaista palvelua myös hankkeen päättymisen jälkeen. Erityisen hyödyllistä asiakkaiden mielestä on ollut:

  • työtoimintaan integroitu suomen kielen opetus
  • valmentajien tuki erilaisten käytännön asioiden hoitamisessa
  • konkreettinen ja yksilöllinen ohjaus
  • osaamisen ja sosiaalisuuden vahvistuminen toiminnassa
  • tuki kouluun tai työhön siirtymisessä

OSMA_asiakaskokemuksia.

Tiedostot

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png