Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli

HOKS-prosessi

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Ammatillisen koulutuksen reformissa otettiin 1.1.2018 alkaen käyttöön kaikille opiskelijoille yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Opintopolku on yksilöllinen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan, millaista osaamista hän tarvitsee ja miten hän voi hankkia sitä eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Tarkoituksena on, että HOKS laaditaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen alkaessa. Lisää tietoa aiheesta löydät Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

OSMA-asiakkaan yksilölliset tilanteet ja tulevaisuuden suunnitelmat kartoitetaan ja hänen kanssaan asetetaan tavoitteet OSMA-asiakkuuden ajalle ja siitä eteenpäin. Tästä muodostuu asiakkaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS.

HOKS-prosessista kerrotaan lisää täällä.
Tiedostot

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png