Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Osaamisen vahvistaminen

Kartoitusvaiheen jälkeen asiakas jatkaa osaamisensa vahvistamista henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Osaamisen vahvistamisen vaiheessa tavoitteita tarkennetaan. Asiakas on työkokeilussa säätiön työ- ja oppimisympäristössä tai siirtyy ulkopuoliseen työkokeiluun.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on ryhmä- ja yksilövalmennuksena tapahtuvaa työelämätietouden lisäämistä, työelämälähtöistä uravalmennusta ja työnhakuvalmennusta. Työhönvalmennuksessa asiakas saa valmiuksia toimia suomalaisessa työelämässä.

Koulutusvalmennus

Koulutusvalmennuksen tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään häntä kiinnostava sekä hänelle soveltuva ala. Tavoitteena on täydentää henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa koulutuksen osalta ja viedä suunnitelmia eteenpäin.

Työvalmennus

Työvalmennus tukee asiakkaan osaamisen hankkimista ja vahvistamista säätiön työ- ja oppimisympäristössä. Työvalmennusta toteutetaan sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisena.

Suomen kieli

Suomen kielen opetus on osin saman sisältöistä kuin osaamisen kartoituksen vaiheessa. Asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet selkiytyvät ja eteneminen suomen kielen opiskelussa mukailee yksilöllisiä tavoitteita.

posteri4.jpg

Avaa kuva isommaksi tästä.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png