Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Työhön/koulutukseen siirtyminen / Siirtymävaiheen tuki

Suomen kielen vahvistaminen siirtymävaiheessa

Siirtyessään säätiön ulkopuolelle työkokeiluun tai hakeutuessaan koulutukseen tai palkkatyöhön asiakas saa tehostettua tukea suomen kielen oppimisessa.

Kun mahdollinen siirtyminen on tiedossa, tehostetaan alakohtaisen sanaston opiskelua. Asiakkaalla on mahdollisuus opiskella oman alan sanastoa esimerkiksi suorittamalla sanaston osaamismerkkejä.

Mikäli asiakas on hakeutumassa koulutukseen, aloitetaan yksilöllinen koulutushaastatteluun ja mahdolliseen kielikokeeseen valmentaminen.

Palkkatyöhön tai ulkopuoliseen työkokeiluun hakeutuessa asiakasta valmennetaan työhaastatteluun ja hänen kanssaan kerrataan työelämän sopimuksiin liittyviä tärkeitä käsitteitä. Asiakkaalla on mahdollisuus suorittaa yleisen työelämäsanaston osaamismerkki.

Suomen kielen tuki työpaikalla

OSMA tarjoaa suomen kielen tukea myös työpaikoille asiakkaan siirtyessä työelämään. Suomen kielen valmennus toteutetaan tällöin työnantajan toivomalla tavalla. Työnantajalle tarjotaan informaatiota tästä mahdollisuudesta sekä vinkkejä kielitietoiseen ja selkokieliseen vuorovaikutukseen.

Työhönvalmennus siirtymävaiheessa

Työhönvalmennuksen asiakkaita siirtymävaiheessa ovat sekä maahanmuuttaja että työnantaja. Tavoitteena on tehdä siirtymä työelämään mahdollisimman sujuvaksi kummallekin osapuolelle. Työhönvalmentaja johtaa yhteistyötä eri toimijoiden kuten työnhakijan, työnantajan ja TE-toimiston välillä. Lisäksi hän informoi ja avustaa työllistymisen eri tukimuotojen läpikäymisessä, arvioinnissa ja hyödyntämisessä tiedonhausta sopimusten tekoon. Työhönvalmennus organisoi työhönvalmentajan ja suomen kielen opettajan tarjoamien tukitoimien jalkauttamista työpaikalle.

Työhönvalmentaja avustaa työsuhteen alkuun liittyvissä käytännön asioissa ja on tarvittaessa mukana uuteen työpaikkaan tutustumisessa ja perehdyttämisessä työnantajan haluamalla tavalla. Lisäksi työhönvalmentaja opastaa asiakasta suomalaisen työelämän toimintatavoissa ja tukee asiakkaan osaamisen vahvistamista ja oman työn reflektointia. Tavoitteena on asiakkaan toimijuuden tukeminen ja asteittainen itsenäiseen toimintaan ohjaaminen. Työhön siirtymisen jälkeen asiakkaan prosessia seurataan ja tukea tarjotaan niin kauan kuin on tarpeen, yleensä noin 2 kk palkkatyön aloittamisesta.
 

Koulutusvalmennus siirtymävaiheessa

Koulutusvalmennus tarjoaa asiakkaalle tukea koulutukseen siirtymävaiheessa.

Asiakkaan tietoja (tilanne, tuen tarve, aikaisemmin hankittu osaaminen) siirretään oppilaitokseen asiakkaan luvalla jo ennen koulutuksen alkamista. Opintojen aloituksen sujumista seurataan pitämällä yhteyttä oppilaitokseen ja asiakkaaseen. Jos koulutusvalmennukseen liittyy oppisopimus tai työkokeilu ulkopuolisessa yrityksessä, asiakasta avustetaan tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä sekä tehdään verkostoyhteistyötä esimerkiksi oppilaitoksen ja TE-toimiston kanssa.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

EU_ESR_FI_vertical_210.png

VipuvoimaaEU_2014_250.png

ely-keskus.png