Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Osaamisen vahvistaminen / Suomen kieli

Osaamisen vahvistamisen vaiheessa asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet selkiytyvät ja eteneminen suomen kielen opiskelussa mukailee yksilöllisiä tavoitteita. Esimerkkejä asiakkaiden tavoitteista ja poluista löytyy täältä. Työelämälähtöisen suomen kielen opetuksen toteutus ja opetussisällöt on kuvattu täällä.

Asiakkaan ohjaaminen työ- ja oppimisympäristössä

Asiakasta kannustetaan jatkuvaan vuorovaikutukseen ja sanaston aktiiviseen opiskeluun. Asiakas saa suomen kielen opettajien ja työvalmentajien tukea työ- ja oppimisympäristössä vastaan tuleviin kielihaasteisiin.

Asiakkaan ohjaaminen yksilöllisissä oppimistuokioissa

Asiakkaan etenemistä tuetaan ja seurataan yksilöllisissä oppimistuokioissa, joita suomen kielen opettajat järjestävät tuen tarpeesta riippuen 1-2 tuntia viikossa. Yksilöllisiä oppimistuokioita voidaan järjestää säännöllisesti erikseen sovittuna ajankohtana tai suomen kieleen liittyvän ongelmatilanteen yllättäessä. Oppimistuokioissa paneudutaan juuri niihin yksilöllisiin haasteisiin, jotka ovat asiakkaan etenemisen kannalta ajankohtaisia.

Asiakasta ohjataan hänen omien tavoitteidensa mukaisessa itsenäisessä suomen kielen opiskelussa, joka tapahtuu muun muassa hankkeessa tuotetun materiaalin ja sähköisen oppimisympäristön avulla.

Ryhmämuotoinen opetus

Asiakas osallistuu kerran viikossa kuuden tunnin mittaiseen ryhmämuotoiseen opetukseen. Suomen kielen opettajien vetämä ryhmämuotoinen opetus sisältää sanaston ja rakenteen opiskelua, keskustelu- ja esiintymistaitojen vahvistamista (esimerkki 1 ja esimerkki 2) sekä tekstin ymmärtämisen ja tekstin tuottamisen vahvistamista. Myös yhteiskunnan tapahtumia harjaannutaan seuraamaan aktiivisesti.

Lisäksi ryhmämuotoinen opetuspäivä voi sisältää erilaisia koulutusteemoja, kuten työelämätietoutta, työnhakuvalmennusta tai koulutustietoutta. Näihin teemoihin perehdytään työhönvalmentajan ja pedagogisen ohjaajan kanssa. Myös erilaisia vierailukäyntejä ja retkiä toteutetaan kulttuuri-, yhteiskunta-, työelämä- ja koulutustietouden lisäämiseksi.

Osaamisen vahvistamisen vaiheessa asiakas voi suorittaa Open Badge -osaamismerkkejä.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

EU_ESR_FI_vertical_210.png

VipuvoimaaEU_2014_250.png

ely-keskus.png